Η ποικιλία Sissy είναι:


ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Εξαιτίας των λιγότερων ραντισμάτων που απαιτεί η ποικιλία Sissy, λόγω της ανθεκτικότητάς της στο βακτηριακό κάψιμο, στην ψύλλα, στο φουζικλάδιο και στη σεπτόρια.


ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Μέσω των υψηλών στρεμματικών αποδόσεων είναι απόλυτα φιλική στον παραγωγό-καλλιεργητή αποδίδοντάς του μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη και ασφάλεια.


ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Eίναι κατάλληλη και για βιολογική καλλιέργεια 100%. Βοηθάμε έτσι τη φύση να επιστρέψει στους αρχικούς της ρυθμούς. Λιγότερα ραντίσματα = σεβασμός στο περιβάλλον.

Διαβάστε το φυλλάδιο παρουσίασης σε PDF!

Το φυτώριο μας με αριθμό μητρώου 85/Α , είναι ο μοναδικός κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της ποικιλίας αχλαδιάς Sissy. Παράγει και διανέμει πιστοποιημένα δενδρύλλια της ποικιλίας και ως εκ τούτου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 2100/94 για τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, θα διώκονται ποινικά όσοι παραγωγοί δενδρυλλίων-φυτωριούχοι παράγουν και διακινούν δενδρύλλια Sissy, καθώς και όσοι προμηθεύονται παράνομο πολλαπλασιαστικό υλικό για καλλιέργεια.

Το Φυτώριο

Το φυτώριο «FarmHellas» λειτουργεί από το 1967 στο Βρυσάκι Ημαθίας ως μονάδα παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων, δεύτερης γενιάς. Βασική μας αρχή είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας σε όλα τα επίπεδα, από την παραγωγή, την εμπορία ως την εξυπηρέτηση των πελατών με δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Βρισκόμαστε κοντά στους παραγωγούς ακόμη και μετά την πώληση του φυτικού υλικού προσφέροντας συμβουλές για την καλύτερη εγκατάσταση του οπωρώνα, εκπαίδευση για τις σωστές πρακτικές καλλιέργειας και συγκομιδής διασφαλίζοντας έτσι το καλύτερο αποτέλεσμα.

Άρθρο Παρουσίασης στο “ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ”

M. Βασιλακάκης1, Σ. Κεμπαπίδου2 και Β. Κεμπαπίδης2
1. Ομ. Καθηγητής Δενδροκομίας ΑΠΘ, vasilaka@agro.auth.gr
2. Φυτώρια Farm Hellas, Βρυσάκι Ημαθίας, sofiakeb@gmail.com

H ποικιλία Sissy των φυτωρίων Farm Hellas είναι μια νέα ποικιλία που δεν προσβάλ- λεται από το βακτηριακό κάψιμο και είναι ανθεκτική στην ψύλλα, στο φουζικλάδιο και στη σεπτόρια. Παράλληλα, είναι παραγωγική και πρώιμη, με χαμηλή ανάπτυξη και μικρές απαιτήσεις για κλάδεμα, ενώ οι καρποί της έχουν υψηλή ποιότητα και συντηρησιμότητα. Οι χαμηλές απαιτήσεις σε φυτοπροστασία και κλαδέματα και η δυνατότητα χρήσης της σε συστήματα πυκνής φύτευσης, περιορίζουν το κόστος παραγωγής, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα της καλλιέργειας στη χώρα μας. Η καλλιεργούμενη έκταση με αχλαδιές και φυσικά η παραγόμενη ποσότητα αχλαδιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δραματικά οπότε και για να καλυφτούν οι ανάγκες της χώρας σε αχλάδια πραγματοποιούνται αθρόες εισαγωγές από διάφορες χώρες και κυρίως από την Ιταλία. Τα αίτια της κατάστασης αυτής είναι γνωστά σε όλους και αυτά είναι η παρουσία του βακτηρίου Erwinia amylovoraπου προκαλεί το βακτηριακό κάψιμο (fire blight) καθώς και το έντομο ψύλλα της αχλαδιάς (Psylla pyricolla), η καταπολέμηση των οποίων επιβαρύνει.

Ευπάθεια ποικιλιών αχλαδιάς στο βακτηριακό κάψιμο 
(1=ανθεκτική, 5=πολύ ευαίσθητη )

P. Crassana 5
Packham’s Triumph 5
Kοντούλα 5
Τσακώνικη 5
Santa maria 5
Carmen 5
Decana del Comicio 4.5
Abate Fetel 4
William’s 4
B. Anjou 3
B. Hardy 3
Conference 3
Kaiser 3
Harvest Queen 2
Coscia 1(3)*
Harrow Delight 1(2)
Harrow Sweet 1(1)
Sissy 1

*Εντός παρενθέσεως ευπάθεια ανθέων

Διαβάστε όλο το άρθρο του περιοδικού!

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί