Το φυτώριο “FarmHellas” λειτουργεί από το 1967 στο Βρυσάκι Ημαθίας ως μονάδα παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων, δεύτερης γενιάς. Βασική μας αρχή είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας σε όλα τα επίπεδα, από την παραγωγή, την εμπορία ως την εξυπηρέτηση των πελατών με δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Βρισκόμαστε κοντά στους παραγωγούς ακόμη και μετά την πώληση του φυτικού υλικού προσφέροντας συμβουλές για την καλύτερη εγκατάσταση του οπωρώνα, εκπαίδευση για τις σωστές πρακτικές καλλιέργειας και συγκομιδής διασφαλίζοντας έτσι το καλύτερο αποτέλεσμα.

Το φυτώριό μας με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητος δραστηριοποιείται σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών, αλλά και με Ευρωπαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς (CPVO, EMR, CTIFL)

Προϊόντα του φυτωρίου μας

Δημοσιεύσεις

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί