“ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ”

Category:
Η ποικιλία Sissy των φυτωρίων Farm Hellas είναι μια νέα ποικιλία που δεν προσβάλλεται από το βακτηριακό κάψιμο και είναι ανθεκτική στην ψύλλα, στο φουζικλάδιο και στη σεπτόρια. Παράλληλα, είναι παραγωγική και πρώιμη, με χαμηλή ανάπτυξη και μικρές απαιτήσεις για κλάδεμα, ενώ οι καρποί της έχουν υψηλή ποιότητα και συντηρησιμότητα. Οι...
Read More: “ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ”